Yönetim

MERKEZIN YÖNETIM KURULU ÜYELERI

Müdür: Yrd. Doç. Dr. Meral KEKEÇOĞLU

Müdür Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Pınar GÖÇ RASGELE

Üye: Prof. Dr. Halil İbrahim UĞRAŞ

Üye: Doç. Dr. Ernaz ALTUNDAĞ 

Üye: Doç. Dr. Hüsnü GERENGİ

MERKEZİN DANIŞMA KURULU ÜYELERİ

TÜGEM Temsilcisi 
TAGEM Temsilcisi
Düzce İli Tarım İl Müdürlüğü
Düzce İli Arı Yetiştiricileri Başkanı
Ordu Arıcılık Enstitüsü Müdürlüğü
Ardahan Arıcılık Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü
Hacettepe Üniversitesi Arı Ürünleri Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Uludağ Üniversitesi Arıcılık Geliştirme Merkezi Müdürlüğü
TEMA Arıcılık Temsilcisi
Öğrenci Temsilcileri
Özel Kuruluş Temsilcileri
Üniversiteler

. Prof. Dr. Ferat Genç (Atatürk Üniversitesi) 
. Prof Dr. Ulviye Kumova (Çukurova Üniversitesi)
. Prof. Dr. Fehmi Gürel (Akdeniz Üniversitesi)
. Prof. Dr. Hayrettin Akkaya (İstanbul Üniversitesi )
. Prof. Dr. Süleyman Akbulut (Düzce Üniversitesi)
. Prof. Dr. Recep Özmerdivenli (Düzce Üniversitesi)                                                                                                        
. Prof. Dr. Ahmet Güler (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
. Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldız (Ankara Üniversitesi)
. Doç. Dr. Necmi AKSOY ( Düzce Üniversitesi)
. Yrd. Doç.Dr. Beşir Yüksel (Düzce Üniversitesi)
. Yrd. Doç. Hilmi Demirin (Düzce Üniversitesi)