İlkler Yine DAGEM' den; Türkiye'deki İlk Arı Zehri Çalıştayı ve Sertifikalı Üretim Kursu

07 Kas

  • Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi
  • Tüm Duyurular

Üniversitemiz Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) tarafından düzenlenen çalıştaya, ülkemizin her bölgesinden gelen arıcılar, arı ürünleri imalatı yapan firmalar ve akademik çalışmalar gerçekleştiren öğretim elemanları katılım gösterdi.

Arı ürünlerinin sağlıktan kozmetik alana kadar birçok kullanım alanlarının olduğunun vurgulandığı çalıştayda, arı zehrinin önemi anlatıldı. Katma değeri yüksek ürünler arasında  yer alan arı zehrinin yurt dışına ihraç edilebilecek dünya pazarında önemli bir yeri olduğuna vurgu yapıldı. Ayrıca ülkemiz genelinde yapılabilen arıcılığın önemli bir istihdam alanı oluşturduğu ve sadece aile ekonomisine değil, ülke ekonomisine de önemli bir katkı sağlayacağı belirtildi.

Üniversitemiz Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) tarafından düzenlenen ve 2 gün süren çalıştayın ilk gününde düzenlenen oturumlarda “Arı Zehri Üretiminin Temel Prensipleri ve Arıcıların Sorunları”, “Özel Sektörde Arı Zehrinin Yeri ve Pazar Durumu”, “Arı Zehri Bileşenleri ve Standardizasyonu”,  “Arı Zehri Sağlık Sektöründe Ticari Forma Dönüştürülebilir mi?”, “Apiterapi Uygulamalarının Türkiye’deki Durumu”, “Arı Zehri ve Apiterapide Kullanımı”, “Otoimmün Nörolojik Hastalıkların Tedavisinde Arı Zehri Uygulamaları” ve “Arı Zehrinin Metastatik Meme Kanser Hücreleri Üzerinde Antitumoral Etkisi” konularında katılımcılar bilgilendirildi.

Çalıştayın 2. gününde ise Ar-Sum  firma temsilcisi Hakan Şen, ürettiği Arı Zehri Toplama Makinesi’ni katılımcılara anlattı. Üreticilerle bir arada olmaktan dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren Hakan Şen, çalıştayı düzenleyen DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu’na ve Üniversitemiz yönetimine teşekkür etti.

Gerçekleştirilen sunumun ardından Yığılca’da bulunan Üniversitemiz Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi’nde, katılımcılara arı zehri alımı uygulamalı olarak gösterildi. Gruplar halinde kovanlardan arı zehri alımı gerçekleştiren katılımcılar, DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Gör. Münir Uçak ve DAGEM yetkilileri gözetiminde ar zehri toplaması gerçekleştirdi. Çalıştaya ve eğitimlere katılanlara program sonunda “Arı Zehri Üretim Sertifikası” verildi.

Yurt dışından ve Türkiye’nin farklı bölgelerinden birçok ilgili paydaşı bir araya getiren “Arı Zehri Çalıştayı ve Sertifikalı Üretim Kursu”; kovandan üretime, kullanılacak cihazlardan pazara kadar tüm aşamaları masaya yatırarak yapılacak çalışmalar ve düzenlenecek yasal yönetmeliklerle arı zehrinin önemli bir alternatif gelir kapısı olması sürecine katkı sağladı.