Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)

1.DÜBAP-2015.04.03.367- “Düzce ili yöresel ballarında antibiyotik kalıntılarının incelenmesi”, 2015-2016.
2.DUBAP- 2013.1.1.199 – “Ormangülü balının fare kemik iliği ve sperm hücreleri üzerinde genotoksik ve sitotoksik etkileri”
3.DUBAP-2014.05.01.242- “Hijyenik ve Non Hijyenik Bal Arısı Kolonilerinde İmmün Cevabın Genetik Teşhisi”, Haziran 2014-2015 
4.2013-20162013.01.01.161 – “Düzce İli Yığılca İlçesindeki Bal Arısı Kolonilerinin Hijyenik Davranış Bakımından Performanslarının Belirlenmesi ve Teksel Seleksiyonu” 2013-2014
5.2011.05.01.070 – “Acetamiprid-propineb pestisit karışımına maruz kalan fare kemik iliği ve insan lenfositlerinde mikronukleus oluşumu“ 2011-2013