TÜBİTAK Projeleri

  1. TUBİTAK 114S024 –“Propolisin Alfa Amanitin Toksisitesi Üzerine Tedavi Edici Etkisi”, 2014-2016
  2. TUBİTAK 3001. Proje no:114Z723 Yıgılca Bal Arısı ve Ürünlerinden Probiyotik Özellikli Bakterilerin Eldesi ve Bu Bakterilerin Kullanım Potansiyellerinin Değerlendirilmesi, 2016
  3. TUBİTAK 4004- Proje No: 115B096  “Arı Biziz Balda Bizdedir-5” 1-Haziran-Eylül 2015
  4. TUBİTAK 1503, AR-GE PPP125 nolu "Arıcılık ve Arı Ürünleri AR-GE Proje Pazarı", 23-24 Ekim 2014
  5. TUBİTAK 4004- Proje No: 213B554 “Arı Biziz Balda Bizdedir-4” ,Haziran-Temmuz 2014
  6. TUBİTAK 4004- Proje No: 113B040 “Arı Biziz Balda Bizdedir-3”, Haziran-Eylül 2013
  7. TUBİTAK 4004- Proje No: 112B048 “Arı Biziz Balda Bizdedir“, Haziran-Ekim 2012
  8. TUBİTAK 4004- Proje No: 111B029 “Arı Biziz Balda Bizdedir“, Haziran-Eylül 2011