Sayfa Gösterimi : 437

ÇEVİRİ İÇİN TANITIM

Anasayfa \ ÇEVİRİ İÇİN TANITIM

27
Nis.

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) 18 Mayıs 2009 tarihli ve 27232 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik çerçevesinde Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı bir birim olarak kurulmuştur. 20 Ağustos 2009 tarihinde Düzce Üniversitesi Rektörlüğünün 211-1006/3683 sayılı kararı ile Yrd. Doç. Dr. Meral KEKEÇOĞLU DAGEM müdürlüğüne atanmıştır. Düzce Üniversitesi Rektörlüğünün 211-761-1060 sayılı onayı ile 4 Mart 2010 tarihinde (DAGEM)’in ilk yönetim kurulu oluşturulmuştur.
 
Merkezimiz araştırma ve uygulama faaliyetlerini Yığılca ilçesi Hoşafoğlu mevkiindeki uygulama binasında sürdürmekte olup Konuralp’teki Rektörlük binasında da DAGEM irtibat ofisi bulunmaktadır.
 
DAGEM, bölge ve ülke arıcılığının geliştirilmesi ve sektörde yaşanan sorunların çözümüne katkı sağlanması konusunda faaliyetlerde bulunmayı, hem bilimsel hem de sosyo-ekonomik konularda projeler üretmeyi öncelikli hedefi olarak belirlemiştir. Merkezde moleküler temelli araştırmalar ile, arı biyolojisi, arı ıslahı, arı ırkları, arı hastalıkları, arı ürünleri, arıcılıkta kullanılan modern ekipmanların geliştirilmesi ve arıcı eğitimi ile ilgili TUBİTAK, MARKA, DÜBAP ve AB destekli çeşitli projeler yürütülmektedir.
 
DAGEM tarafından gerçekleştirilen ilkler
2009 yılında kurulan DAGEM yapmış olduğu arıcılık projesi ile 2011 yılında Avrupa Girişimcilik Ödülü (2011 European Entreprize Awards)’nü almıştır. Yöreye özgü eşsiz gen kaynağının yerel halkın sosyoekonomik kalkınmasında bir itici güç olarak değerlendirilmesi ve halkın girişimcilik ruhunun geliştirilmesini amaçlayan proje Ülkemizin ilk Avrupa Girişimcilik ödülü olması nedeniyle hem ülkemiz hem de Üniversitemiz için oldukça büyük öneme sahiptir önemli bir prestij kazandırmıştır. DAGEM kapsamında gerçekleştirilen bilimsel destekli toplumsal proje ile yerel bal arısı ekotipi uluslararası bir değere dönüştürülmüştür.
 
TUBİTAK-4004 projesi olarak 2011 yılından beri sürdürülen “Arı Biziz Bal da Bizdedir” projesi her yaz düzenli olarak Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM)’inde gerçekleştirilmektedir. Çocukların arı sokar korkusunu yenmesini ve arının polinizasyon ve sürdürülebilir çevre için önemini kavramasını amaçlayan bu proje Türkiye’nin ilk arı-çocuk projesidir. 
 
DAGEM kurulduğu günden bu güne 15 bilimsel, 5 sosyal proje hazırlamış, farklı il ve ilçelerde 18 arıcılık eğitimi ve çeşitli seminerler düzenlemiştir. Toplamda her yaş ve cinsiyetten 371 kişiye eğitim verilmiştir. Yapılan çalışmaların sonuçlarının paylaşıldığı ulusal ve uluslararası 21 kongre katılımı gerçekleştirilmiştir. Bunların yanı sıra ulusal ve uluslararası düzeyde 19 bilimsel makale ile arıcılık sektörüne toplumsal ve bilimsel anlamda önemli katkılarda bulunmuştur.
 
Merkezin Çalışma Alanları ve Faaliyetleri:
 • Öncelikle Yığılca ilçesinde olmak üzere Türkiye’nin yerli arı ırkı, ekotip ve hatlarını korumak, gen kaynakları koruma noktaları oluşturmak ve konuyla ilgili çalışmalar yapmak,
 • Bölge veya yakın bölgelerin arı ırk ve ekotiplerini kullanarak daha verimli damızlık ana arı üreterek yabancı ırk ve ekotipler yerine bölgenin ırk ve ekotiplerini kullanmayı teşvik etmek,
 • Batı Karadeniz Bölgesi Zengin bitki florası ve tür çeşitliliğine sahiptir. Bu zenginlikte arıların önemli katkısı vardır. Biyolojik zenginliğin ve ekolojik dengenin korunması için bölgesel, ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmak, arıcılığın geliştirilmesi için konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile işbirliği halinde bulunmak,
 • Dünyada önemli bir araştırma konusu olan ve ülkemizde arıcılığın en önemli eksikliği ve sorunu olan, bitkisel üretimde tozlaşma konusundaki çalışmalara ağırlık vererek neslinin devamı arılara bağlı olan endemik bitkilerin korunmasını sağlamak,
 • Üniversiteler, özel ve kamu sektörü ile işbirliği sağlayarak arı ırk ve ekotiplerinin farklı bitkiler için tozlaşma vektörü olarak kullanılmasını yaygınlaştırmak.  
 • Arı yetiştiriciliği alanında yeni yöntemler geliştirmek, modern yöntemleri uygulama yolunda çalışmalar yaparak, üreticileri aydınlatmak ve üreticilerin işgücünü ve kısıtlı mali kaynaklarını daha verimli kullanmalarını sağlamak, periyodik olarak yapılacak Eğitim çalışmaları ile bunu desteklemek.
 • Arı hastalıkları konusunda üreticilerin sorunlarını sağlıklı bir şekilde çözmeye yönelik çalışmalar yapmak, hastalıklara karşı biyolojik mücadele yöntemleri, yeni ilaç-ekipman ve teknolojisi geliştirmek, kalıntı analizleri yaparak halkımızın sağlığını tehdit eden kimyasalların kullanımını engellemeye çalışmak,
 • Arı ürünleri (bal, çiçektozu, balmumu, propolis, arı sütü, arı zehri) için sağlıklı üretim metotları geliştirmek, arı ürünlerinin organik/ekolojik tarım yoluyla elde edilmesini sağlamak, insan sağlığına hem beslenme hem de tedavi yönlerinden yararlı olmak ve arı ürünleri standartlarının belirlenmesinde ve analiz edilmesinde bölgesel veya ulusal referans laboratuvarı olarak görev yapmak,
 • Öncelikle Batı Karadeniz Bölgesi’nin ekolojik koşulları göz önüne alınarak modern kovan imalatı başta olmak üzere arıcılık malzemeleri üretimi konusunda araştırma-geliştirme ve deneme üretimi konularında faaliyette bulunmak, Bu alanda faaliyette bulunan özel sektörler ile işbirliği yapmak,
 • Türkiye’de arıcılık ekonomisinin diğer ilgili bilim dalları çerçevesinde ele alınarak, tarım ekonomisi ve endüstri alanında arıcılığın gerçek yerini bulmasına yardımcı olmak
 • Arı ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini çağdaş, bilimsel metotlarla araştırmak için laboratuvar çalışmalarına ağırlık vererek, halkımızı bu konuda bilimsel çalışmalarla aydınlatmak ve arı ürünleri hakkındaki doğru bilgilendirme ile tüketicilerin korunmasına yardımcı olmak,
 • Öncelikle Düzce olmak üzere sırasıyla Batı Karadeniz Bölgesinde nektarlı bitkilerin çiçek açma dönemlerini belirlemek ve arıcılık için önemli olan flora kaynaklarının envanterini çıkarmak ve gezginci arıcılar için yol haritasının oluşturulması amacıyla çalışmalar yapmak,
 • Üniversitemiz ile üreticiler, arıcılık konusunda çalışan yurt içinde ve dışındaki araştırmacılar arasında köprü kurarak araştırma, uygulama, seminer, konferans, sempozyum, kongre, kurs gibi eğitim faaliyetlerinde bulunmak, ulusal ve uluslararası yayınlar çıkarmak,
 • Günümüze kadar ulaşmış yazılı, görüntülü tüm eserlerin ve arıcılıkla ilgili bilgileri (her türlü materyal, süreli yayınlar, kitap, doküman, görsel yayınlar) toplamak dokümantasyon ve arşiv sistemlerini kurmak ve ulusal arıcılık müzesinin oluşmasını sağlamak.
 • Arı ırkları, arı ürünleri, arı hastalıkları, ana arı ve arı yetiştiriciliği vb. konularında araştırma ve geliştirme amacı ile bilimsel araştırma, inceleme ve yayın yapmak ve bu alanda yapılacak çalışmalara destek vermek.
 • Ülkemizin doğal bal arısı ırklarını ve önemli nektar kaynağı bitkilerinin ve diğer önemli arı ürünlerinin olanaklar ölçüsünde yurt içi ve dışında tanıtmak ve değerlerini korumak.
 • Arı ve arı ürünlerinin bilimsel boyutta çalışılması ile üretici ve tüketici düzeyinde yeni ürünlerin geliştirilmesine olanak sağlayacak araştırma projeleri üretmek ve bu projelerin çeşitli kurumlar tarafından desteklenmesini sağlamak.
 • Arı ve arı ürünlerini tanıtmak amacı ile uygulama grupları kurmak ve çeşitli konuların eğitimine yönelik programlar düzenlemek.
 • Yurt içinde ve yurt dışında eğitici ve tanıtıcı seminer, kongre, konferans, sempozyum gibi çeşitli bilimsel toplantılar düzenlemek, yapılan toplantılara katılmak, benzer amaçlı resmi, özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.
 • Arı ve arı ürünleri ile ilgili laboratuvar ve atölyeler kurarak üniversitemiz ile diğer üniversiteler arasında bu konuda işbirliği yapmak.
 • Yüksek Öğretim bünyesinde açılan Arıcılık eğitim programında görev alan öğretim elemanlarının üniversitemizde yapılacak olan seminer ve eğitim programlarına katılmalarını ve ilgili konularda eğitilmelerini sağlamak. Ayrıca arıcılığın çeşitli konularında akademik ya da üretici düzeyinde yaz okulları açarak ilgili kişi ve kurumlara eğitim vermek.
 • Araştırma ve uygulama amaçlı laboratuvarımızda yukarıda bahsedilen faaliyetleri gerçekleştirerek bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda arıcılığın geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

×